Oferta educativa

– Nivells educatius i nombre d’unitats:

El curs 2019-2020 hi ha 3 grups d’Educació Infantil (P3, P4, P5) i 7 grups d’Educació Primària (1r, 2n A i 2n B, 3r, 4t, 5è i 6è)

– Les diverses ràtios alumnes / professors / centre:

En l’actualitat hi ha 173 alumnes i 16 mestres a l’escola, amb una proporció aproximada de 17 alumnes per classe. tot i que en les classes de 4t, 5è i 6è són més nombroses.