Internacionalització

La Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea va concedir a finals de l’any 2013 a l’Escola Agrària del Solsonès la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE). Gràcies a aquest document, els propers anys, els estudiants de l’escola podran continuar fent estades per realitzar la FCT a empreses de l’estranger, en el marc del nou Programa Erasmus+.

Tal i com exigeix la Carta Erasmus, a continuació ús presentem la política Erasmus de l’Escola Agrària del Solsonès.

Declaració de Política Erasmus

Estratègia Internacional de la institució (UE i no UE)

Actualment estem enviant una mitjana de 5-7 estudiants a l’estranger . El nostre objectiu és mantenir la mateixa mitjana en el nostre context de recessió econòmica . El nostre pla és augmentar les destinacions i enviar menys estudiants per plaça . En conclusió , el nostre objectiu és enviar a dos estudiants a Suècia , dos a França i dos a Finlàndia cada curs . Ja tenim aquests contactes i el nostre objectiu és estabilitzar el contacte amb ells.

Anem a millorar la nostra pàgina web afegint l’opció d’Anglès i fer molt més visible l’opció de pràctiques . Farem per escrit una sol·licitud a l’administrador del lloc web responsable de la web, que és corporativa del Departament d’Agricultura.

Anem a establir les accions correctives i les revisions al final de cada curs per tal de millorar la debilitat detectada de la nostra organització internacional . Anem a programar una reunió cada final de curs.

  1. Com triem els nostres socis

Triem les nostres empreses aliades a través dels socis de l’escola de formació professional al país que volem tenir la nostra estada. Aquestes escoles ens ajuden a triar les empreses en les que els nostres estudiants faran la seva pràctica i també tenim la reciprocitat perquè ajudem als seus estudiants a fer les seves pràctiques a la nostra regió . Ja comptem amb una llista de contactes .

b. En quina regió geogràfica?

Les nostres prioritats són França , Finlàndia i Suècia . França és un país veí en què els estudis de la ramaderia i l’agricultura estan ben desenvolupats . Tant Finlàndia i Suècia són els països orientats al bosc, on els nostres estudiants poden aprendre i practicar molt sobre les ciències forestals .

c. Quins son els objectius més importants i els grups destinataris de les activitats de mobilitat (en relació amb el personal i els alumnes de primer, segon i tercer cicle , incloent l’estudi i la formació , i els cicles curts)?

El nostre grup objectiu són els estudiants que volen fer les seves pràctiques obligatòries en un país de la Unió Europa, excepte Espanya .

Si hi ha una sol·licitud d’una escola estrangera, o del seu personal, per venir a la nostra escola, farem totes les millores necessàries per integrar-los a la nostra organització, buscant el benefici mutu. Nosaltres no tenim planificat desenvolupar estades de personal de l’escola a l’estranger en aquest període (2014-2020) , però podem revisar aquesta opció cada curs.

Estratègia de la institució per a l’organització i implementació de projectes internacionals (UE i no UE) de cooperació en l’ensenyament i la formació en relació amb els projectes realitzats en el marc del Programa

Els nostres projectes de cooperació seran sempre a través del Departament d’Educació i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per culpa de la poca capacitat de destinar-hi recursos i personal que tenim.

Impacte de la seva participació en el Programa per a la modernització de la institució pel que fa als objectius de la política té la intenció d’aconseguir

  • Millorar la qualitat i la importància de la formació i la pràctica investigadora , per apropar als nostres graduats amb el coneixement i les competències que necessiten per tenir èxit en ocupacions d’alta qualificació; Nosaltres triem les destinacions perquè aquest països tenen una força especial en els camps que els nostres estudiants han d’aprendre . França per als estudis agrícoles i ramaderes i de Finlàndia i Suècia per a les ciències forestals .
  • Proporcionar més oportunitats perquè els estudiants adquireixen habilitats addicionals a través d’estudis o de formació a l’estranger, i per fomentar la cooperació transfronterera per tal d’augmentar el rendiment de l’ensenyament superior; Els nostres estudiants obtindran unes enormes habilitats addicionals, no només l’aprenentatge de nous mètodes i punts de vista, sinó també l’aprenentatge i la pràctica d’idiomes i assumptes culturals. Això ajudarà a cohesionar la Unió Europea ajudant a conèixer-nos entre nosaltres.

DOCUMENTACIÓ