Política de qualitat

Per a l’escola la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. L’actuació de l’escola, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

  • Contribuir a la qualificació professional de les persones que volen desenvolupar o desenvolupen la seva activitat en el sector rural, agrari, ramader i forestal.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’escola per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Fomentar la millora contínua de les activitats i els serveis que es desenvolupen a l’escola i del sistema de gestió de la qualitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetlla perquè la política de qualitat sigui compresa dins l’organització i d’aquesta manera s’assoleixen els objectius de la qualitat. Aquests objectius s’aniran revisant de forma continuada igual que la política de qualitat (Política actualitzada el 8 de juliol de 2018) per tal d’anar-se adaptant a noves situacions. L’escola es compromet a complir els requisits legals i reglamentaris del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i del Departament d’Ensenyament.

Actualment l’escola es troba certificada per la ISO 9001:2015 i forma part de la Xarxa M4/EA del programa de qualitat i millora contínua del Departament d’Ensenyament.