L’escola Agrària del Solsonès

L’Escola Agrària del Solsonès és un centre públic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Es troba al municipi d’Olius, a la comarca del Solsonès, al Prepirineu central. Té com a finalitat oferir una formació integral i de qualitat en els àmbits agrícola, ramader i forestal. Amb quaranta anys d’experiència treballant amb formació reglada i contínua amb grups reduïts d’alumnes, ofereix una formació professionalitzadora i eminentment pràctica que permet diverses sortides laborals en una societat que demana personal tècnic cada vegada més qualificat.

A l’Escola Agrària del Solsonès s’imparteix formació per al sector rural: agricultura, ramaderia i forestal. La seva ubicació, al Prepirineu central, permet una relació directa amb l’entorn on hi trobem extensos boscos i explotacions agrícoles i ramaderes.

Formem als joves i als professionals del sector rural a través de:

CFGS

 • Paisatgisme i medi rural. Perfil professional de gestió agropecuària
 • Gestió forestal i del medi natural (DUAL)
  • Pràctiques a empreses (FCT)
  • Projectes de mobilitat internacional (ERASMUS)

Formació contínua

 • Cursos, presencials o a distància.
 • Jornades i activitats de transferència tecnològica.
 • Incorporació de joves a l’empresa agrària

Missió: La nostra missió consisteix en contribuir a la qualificació professional de les persones que volen desenvolupar o desenvolupen la seva activitat en el sector rural, agrari i forestal, mitjançant una formació integral que els faciliti la inserció en el món laboral i els capaciti per continuar formant-se i afrontar amb competitivitat la seva tasca com a professionals d’aquest sector. Aquest projecte de formació es fonamenta en la integració dels àmbits de la formació inicial, de la formació contínua i de la transferència tecnològica, sota directrius i criteris d’innovació i de qualitat i millora contínua.

Visió: Volem ser un centre integrat de formació i transferència tecnològica, especialitzat en agricultura i ramaderia extensives, gestió del medi natural i paisatgisme, connectat amb l’entorn i de referència per al sector agroforestal de Catalunya. Volem ser un centre on puguem gaudir d’un entorn de treball agradable, participatiu i motivador, i on l’equip humà s’impliqui en els projectes i el funcionament del centre.

Resultats

Formació professional

 • 2 cicles formatius de grau superior: es formen entre 80 i 90 alumnes cada any.

Formació permanent

 • Cursos: entre 400 i 500 hores / any i uns 300 alumnes/any.
 • Activitats de transferència tecnològica: aproximadament 12 jornades organitzades anualment.

Incorporació de joves a l’agricultura: entre 30 i 40 alumnes tutorats anualment.

Més de 100 ofertes de feina gestionades anualment des de la borsa de treball de l’escola i dirigides a antics alumnes.