Formació Contínua

Donat que vivim en una època de globalització, de competència, d’implantació de noves tecnologies i evolució constant, som conscients que la formació ha de ser un procés permanent al llarg de la vida per poder fer front a canvis continuats en la trajectòria laboral.

Les activitats de formació permanent al sector rural que es porten a terme a l’escola són:

Cursos, poden ser de caire tecnològic o relacionats amb activitats complementàries. Al món rural, a part de la formació tècnica, també cal incidir en la formació social i personal

Activitats de transferència tecnològica: jornades puntuals de temes diversos, innovadors i d’interès per al sector agropecuari.

Participació en cursos a distància (FAD) del Servei de Formació Agrària.

Tutoratge de joves que es volen incorporar al sector agrari al Solsonès, Berguedà i altres comarques limítrofes.

Pel caràcter disseminat de la població, aquests cursos, a més de ser una font de coneixements, també són un punt de trobada on les persones poden compartir experiències.