Prova d’accés a cicles formatius de grau superior

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

Podeu trobar tota la informació a: http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021

Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 d’abril de 2021

Presentació de la documentació al centre on faràs la prova: del 15 al 28 d’abril de 2021 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2021

Prova

Part comuna: 12 de maig de 2021

Part específica: 13 de maig de 2021