PROVES LLIURES GES (majors de 18 anys)

El Departament d’Educació convoca aquesta prova amb l’objectiu que l’aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària per a les persones adultes.

Termini d’inscripció: del 25 de gener (a les 9 h) fins a l’1 de febrer de 2021

Teniu més informació de les proves lliures de GES al següent enllaç:

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/