Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Aquest curs té com a finalitat preparar l’alumne/a per l’examen d’accés als cicles formatius de grau superior.

Quins són els requisits per accedir al curs de preparació per les proves d’accés?
 • Cal fer una entrevista i aportar els estudis cursats.
 • Tenir 19 anys com a mínim o bé complir-los l’any de la prova. Excepció en el cas d’accés a un cicle esportiu: TÈCNIC/A esportiu de la mateixa modalitat que es vol cursar o estar cursant l’últim nivell o cicle + TÈCNIC/A d’FP relacionat: Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la prova.
 • No tenir cap titulació que permeti l’accés directe
 • Més informació
Què preparem al nostre centre?
 • Presencialment la part comuna: Llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques. (10h/setmana)
 • A distància a l’IOC les matèries específiques. Nosaltres gestionem la matrícula.

Quines específiques he de cursar?  http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf

Quota de material i llibres

La quota de material és de 20 euros i la compra dels llibres segons la matèria.

En què consisteix la prova oficial?
 • Es fa al maig a l’institut que trieu.
 • Consta de dues parts: la comuna i les específiques segons la família del GS
 • Per inscriure’s a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any de la prova) i no tenir cap titulació acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, un grau mitjà o curs específic d’accés). Excepció en el cas d’accés a un cicle esportiu: TÈCNIC/A esportiu de la mateixa modalitat que es vol cursar o estar cursant l’últim nivell o cicle + TÈCNIC/A d’FP relacionat: Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la prova.
Altres punts
 1. El 20% de la nota obtinguda del curs d’accés se sumarà a la nota que l’estudiant obtingui en la prova d’accés si aquesta és de 4 o més punts.
 2. La superació de la prova té validesa en tot l’Estat espanyol i no té caducitat, és a dir, una vegada aprovada, val per a sempre.
 3. Si superes la prova pots accedir als cicles de grau superior per als quals s’hagi superat l’accés i accedir directament a qualsevol cicle de grau mitjà.
 4. A l’efecte d’accedir a llocs de treball públics i privats, la superació de la prova d’accés serà equivalent al títol de batxiller si s’acredita tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un d’equivalent acadèmic.
Beques per a ensenyaments postobligatoris

Termini de presentació en línia: del 17 d’agost a l’1 d’octubre

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Llibres

CASTELLÀ
Llengua Castellana i literatura. Editorial Marcobo.Autor: Abel Lacruz Creu 

https://www.marcombo.com/lengua-castellana-y-literatura-9788426722157/

CATALÀ

No hi ha llibre (fotocòpies)

ANGLÈS TAPES TARONGES

“New Inside Out. Pre-intermediate. Ebook pack”

Sue Kay i Vaughan Jones

Editorial MacMillan ISBN: 9781786327345

“New Inside Out. Pre-intermediate. Workbook +key pack”

Philip Kerr, Sue Kay i Vaughan Jones

Editorial MacMillan 

 

Fixeu-vos que en cas d’anglès cal que tingueu dos llibres, Workbook i Student’s book, però no cal que els tingueu en versió digital, sinó de paper.

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques. Prova d’accés a Cicles Formatius de GS (inclou solucionari)

Alicia Puig.

Editorial Marcombo

https://www.marcombo.com/matematiques-per-a-la-prova-dacces-a-cicles-formatius-de-grau-superior-9788426717627/

 

 

Revisió: juny 2020

Per a qualsevol dubte, envieu un correu a: cfabellavista@xtec.cat