Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Aquest curs té com a finalitat preparar l’alumne/a per l’examen d’accés als cicles formatius de grau superior (CFGS) en cas que l’alumne/a no tingui la titulació adient per accedir-hi directament.

Com s’accedeix a un cicle de grau superior?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents.

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • tenir el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle que es vol cursar,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l’any en què es fa la prova. Excepció en el cas d’accés a un cicle esportiu: TÈCNIC/A esportiu de la mateixa modalitat que es vol cursar o estar cursant l’últim nivell o cicle + TÈCNIC/A d’FP relacionat: Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la prova.

Com accedir a la formació professional?(actualitzada maig 2018)

Com accedir a la formacio professional específica de grau superior?

Com accedir als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny?

Com accedir als ensenyaments esportius curs 2018-2019?

Com accedir als ensenyaments esportius curs 2019-2020?

EL NOSTRE CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA

Quins són els requisits per accedir al curs de preparació per les proves d’accés?
 • cal fer una entrevista i aportar els estudis cursats
 • tenir 19 anys com a mínim o bé complir-los l’any de la prova. Excepció en el cas d’accés a un cicle esportiu: TÈCNIC/A esportiu de la mateixa modalitat que es vol cursar o estar cursant l’últim nivell o cicle + TÈCNIC/A d’FP relacionat: Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la prova.
 • no tenir cap titulació que permeti l’accés directe
Què preparem al nostre centre?

Orientem i preparem a l’alumnat:

 • Presencialment la part comuna: Llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques. (10h/setmana)
 • A distància a l’IOC les matèries específiques. Nosaltres gestionem la matrícula.

Opcions de materies de la part específica: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/proves/proves-acces/_compartits/opcions-materies-GS-FP.pdf

En que consisteix la prova d’accés a un cicle de grau superior?
 • Es fa al maig a l’institut que trieu. Mostres de proves
 • Consta de dos parts: la comuna i les específiques segons la família del GS
 • Per inscriure’s a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any de la prova) i no tenir cap titulació acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, un grau mig o curs específic d’accés). Excepció en el cas d’accés a un cicle esportiu: TÈCNIC/A esportiu de la mateixa modalitat que es vol cursar o estar cursant l’últim nivell o cicle + TÈCNIC/A d’FP relacionat: Tenir 18 anys o complir-los el mateix any de la prova.
 • Exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/
Indicacions per a les proves d’accés. (actualitzat maig 2018)

 

Altres punts que cal remarcar són:
 1. El 20% de la nota (RESOLUCIÓ ENS/1585/2014, de 2 de juliol), mitjana obtinguda del curs d’accés és sumarà a la nota que l’estudiant obtingui en la prova d’accés si aquesta és de 4 o més punts.
 2. La superació de la prova té validesa en tot l’Estat espanyol i no té caducitat, és a dir, una vegada aprovada, val per a sempre.
 3. Si superes la prova pots accedir als cicles de grau superior per als quals s’hagi superat l’accés i accedir directament a qualsevol cicle de grau mitjà.
 4. Als efectes d’accedir a llocs de treball públics i privats, la superació de la prova d’accés serà equivalent al títol de batxiller si s’acredita tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un d’equivalent acadèmic.
Beques per a ensenyaments postobligatoris

Termini de presentació on line: del 17 d’agost al 1 d’octubre

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

LLIBRES arxiu.pdf

Us recomanem que feu més cas de les fotografies de les cobertes dels llibres, dels títols, autors i editorials que dels números ISBN, ja que algunes editorials els canvien sovint.

Fixeu-vos també que en cas d’anglès cal que tingueu dos llibres; Workbook i Student’s book, però no cal que els tingueu en versió digital, sinó de paper.

CASTELLÀ

Lengua castellana. Prueba de acceso. Ciclos formativos de FP. Grado Superior.

Vicens Vives

ISBN: 9788468200798

 
CATALÀ

Curs de llengua catalana NIVELL B

Joan Badia, Núria Brugarolas, Jordi Grifoll

Castellnou Edicions

ISBN: 9788482876177

 
ANGLÈS TAPES TARONGES

“New Inside Out. Pre-intermediate. Ebook pack”

Sue Kay i Vaughan Jones

Editorial MacMillan ISBN: 9781786327345

“New Inside Out. Pre-intermediate. Workbook +key pack”

Philip Kerr, Sue Kay i Vaughan Jones

Editorial MacMillan ISBN: 9781405099646

 
MATEMÀTIQUES

Matemàtiques. Prova d’accés a Cicles Formatius de GS (inclou solucionari)

Alicia Puig.

Editorial Marcombo

ISBN-13: 9788426717627

 

Revisió: juny 2018

 

On podeu trobar aquests llibres?

–          A l’ABACUS de Granollers amb un 5% de descompte, a partir del 15 de setembre. http://abacus.coop/locations/abacus-granollers

–          A qualsevol altre llibreria on pugueu fer l’encàrrec.

Per a qualsevol dubte, envieu un correu a: cfabellavista@xtec.cat