Informàtica

Cursos d’informàtica. Equivalent ACTIC

  • COMPETIC INICIAL (3h setmanals) 105 h

Presa de contacte amb l’ordinador i el seu món. Adreçat a usuaris amb coneixement mínim o nul. Treballem tots els programes importants com ara l’explorador, processador de textos, imatges, Internet, E-mail, etc a nivell inicial.

  • COMPETIC I (3h setmanals) 105 h

Avancem els coneixements del curs anterior. Farem un millor ús dels programes explorador, processador de textos, imatges, etc. afegint disseny bàsic de pàgines web.

AVALUACIÓ: al final de cada nivell, l’alumnat ha de realitzar un projecte.

CERTIFICACIÓ:Superat el projecte i l’avaluació continua dels dos nivells, s’obtindrà el certificat corresponen a l’ACTIC inicial.