Llengua anglesa

Oferim classes d’anglès a diferents nivells que permetran a l’alumne desenvolupar-se en un nivell elemental de l’idioma.

Els alumnes nous hauran de fer una entrevista i una prova de nivell escrita que permeti determinar el curs que més els escau. Si es creu convenient, es farà una prova oral per acabar d’ubicar l’alumne en el seu nivell més adient. La metodologia dels cursos és comunicativa amb el suport gramatical i de vocabulari requerit a cada nivell.

Nivell 1: 3h setmanals. 105 hores. Certificat A1

Nivell 2: 4h setmanals. 140 hores. Certificat A2.1

Nivell 3: 4h setmanals 140 hores. Certificat A2.2

Els nivells són d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència: A1 i A2.

Novetat:  Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació en una escola oficial d’idiomes, accedint al nivell de 3r sense haver de superar una prova de nivell.


LLIBRES ANGLÈS   enllaç.pdf

Us recomanem que feu més cas de les fotografies de les cobertes dels llibres, dels títols, autors i editorials que dels números ISBN, ja que algunes editorials els canvien sovint.

Fixeu-vos també que cal que tingueu dos llibres; Workbook i Student’s book, però no cal que els tingueu en versió digital, sinó de paper.

ANGLÈS 1 TAPES BLAVES

“New Inside Out. Beginner. Students’s book” TAPES blaves

Sue Kay i Vaughan Jones

Editorial Mac Millan

ISBN: 978-1-7863-2729-1

“New Inside Out. Beginner. Workbook with key” TAPES blaves

Peter Maggs, Catherine Smith, Sue Kay i Vaughan Jones

Editorial Mac Millan

ISBN: 978-0-2300-0909-7

 
ANGLÈS 2 TAPES VERDES

“New Inside Out. Elementary. Students’s book”

Sue Kay i Vaughan Jones

Editorial Mac Millan

ISBN: 978-1-63782732-61

“New Inside Out. Elementary. Workbook with key” TAPES VERDES

Peter Maggs, Catherine Smith, Sue Kay i Vaughan Jones

Editorial Mac Millan

ISBN: 978-1-4050-9952-3

 
ANGLÈS 3 TAPES TARONGES

“New Inside Out. Pre-intermediate. Students’s book”

Editorial Mac Millan

ISBN: 978-1-4050-9954-7

“New Inside Out. Pre-intermediate. Workbook with key”

Editorial Mac Millan

ISBN: 978-1-4050-9964-6

 

Revisió: juny 2018