Llengua anglesa

Oferim classes d’anglès a diferents nivells que permetran a l’alumne desenvolupar-se en un nivell elemental de l’idioma.

Els alumnes nous hauran de fer una entrevista i una prova de nivell que permeti determinar el curs que més els escau.

  • Nivell 1: 3h setmanals.  A1
  • Nivell 2: 4h setmanals. A2.1
  • Nivell 3: 4h setmanals. A2.2

La metodologia dels cursos és comunicativa amb el suport gramatical i de vocabulari requerit a cada nivell. Els nivells són d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència: A1 i A2.

Novetat:  Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació en una escola oficial d’idiomes, accedint al nivell de 3r sense haver de superar una prova de nivell. Més informació en aquest enllaç


LLIBRES ANGLÈS  Us recomanem que feu més cas de les fotografies de les cobertes dels llibres, dels títols, autors i editorials que dels números ISBN, ja que algunes editorials els canvien sovint.

LLIBRES ANGLÈS

ANGLÈS 1 DISSENY LILA/NEGRE

«English File 4th Edition A1. Student’s Book and Workbook with Key Pack (English File Fourth Edition

Editorial Oxford

ANGLÈS 2 DISSENY VERMELL/NEGRE

«English File 4th Edition A1/A2. Student’s Book and Workbook with Key Pack (English File Fourth Edition

Editorial Oxford

ANGLÈS 2 DISSENY BLAU/NEGRE

«English File 4th Edition pre-intermediate. Multipack A (English File Fourth Edition

Editorial Oxford

Revisió: maig 2021