Llengua Castellana

CURSOS DE Castellà

  • Castellà 1. Certificat A1 (3h setmanals) 105hores

Aprendrem l’alfabet. Començarem a llegir i a escriure lletres. Farem audicions, lectures, exercicis, ús d’aparells multimèdia, etc..

  • Castellà 2. Certificat A2 (4h setmanals) 140hores

Ampliem els coneixements de la llengua oral i escrita. Treballarem més la lectura, l’escriptura, la memòria, la concentració, etc.

Els nivells són d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència: A1 i A2.