Aprendre a llegir, escriure,…

CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL

  • Instrumental Nivell I

Curs per aprendre a llegir i a escriure, fer comptes, conèixer l’entorn social i natural que ens envolta. Treballarem amb material elaborat pel centre especialment dissenyat per a aquest propòsit.

Durant el curs 2018-2019 aquest ensenyament no es farà.

8h setmanals

Durada del curs: 9 mesos

  • Instrumental Nivell II

Ampliem els coneixements del curs anterior. Consolidarem tots els objectius iniciats al curs anterior. Treballarem amb material elaborat pel centre afegint-hi més exercicis adients; també farem audicions, lectures, etc.

8 hores setmanals

Durada del curs: 9 mesos

  • Instrumental Nivell III

Curs adreçat a persones amb coneixement del català i que volen assolir la formació adequada per obtenir un Certificat d’Estudis

    Entendrem les idees principals d’una informació, escrita o oral, relativa a la feina, a l’escola, al temps lliure, etc.

    Escriurem petites descripcions, notes, sol·licituds, receptes de cuina, instruccions, missatges al mòbil, correus electrònics breus, etc.

    Fraccions, estadístiques, percentatges, interpretar descomptes, etc.

    Coneixerem millor la seva comarca i l’entorn, Catalunya, Espanya i Europa, etc.

    Utilitzarem un ordinador com a eina d’aprenentatge.

10 hores setmanals

Durada del curs: 9 mesos

 CERTIFICACIÓ: Certificat de formació bàsica