Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Aquest curs té com a finalitat preparar l’alumne/a per l’examen d’accés als cicles formatius de grau superior (CFGS) en cas que l’alumne/a no tingui la titulació adient per accedir-hi directament.

Quins són els requisits per accedir al curs de preparació per les proves d’accés?

 • cal fer una entrevista i aportar els estudis cursats
 • tenir 19 anys com a mínim o bé complir-los l’any de la prova
 • no tenir cap titulació que permeti l’accés directe

Què preparem al nostre centre?

Orientem i preparem a l’alumnat:

 • Presencialment la part comuna: Llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques. (10h/setmana)
 • A distància a l’IOC les matèries específiques. Nosaltres gestionem la matrícula

En que consisteix la prova d’accés a un cicle de grau superior?

 • Es fa al maig
 • Consta de dos parts: la comuna i les específiques segons la família del GS
 • Per inscriure’s a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any de la prova) i no tenir cap titulació acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, un grau mig o curs específic d’accés).
 • Exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/
 • Més informació sobre la prova:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/04_carpeta_orientador/C03_Proves_dacces_a_FP_23gener2018.pdf

Altres punts que cal remarcar són:

 1. El 20% de la nota (RESOLUCIÓ ENS/1585/2014, de 2 de juliol), mitjana obtinguda del curs d’accés és sumarà a la nota que l’estudiant obtingui en la prova d’accés si aquesta és de 4 o més punts.
 2. La superació de la prova té validesa en tot l’Estat espanyol i no té caducitat, és a dir, una vegada aprovada, val per a sempre.
 3. Si superes la prova pots accedir als cicles de grau superior per als quals s’hagi superat l’accés i accedir directament a qualsevol cicle de grau mitjà.
 4. Als efectes d’accedir a llocs de treball públics i privats, la superació de la prova d’accés serà equivalent al títol de batxiller si s’acredita tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un d’equivalent acadèmic.

LLIBRES

ANGLÈS

“New Inside Out. Pre-intermediate. Students’s book”

Editorial Mac Millan

ISBN: canvien cada any. Llibre taronja

“New Inside Out. Pre-intermediate. Workbook with key”

Editorial Mac Millan

ISBN: canvien cada any. Llibre taronja

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques. Prova d’accés a Cicles Formatius de GS (inclou solucionari)

Alicia Puig.

Editorial Marcombo

ISBN-13: 978-84-267-1762-7

 

On podeu trobar aquests llibres?

–          A l’ABACUS de Granollers amb un 5% de descompte, a partir del 15 de setembre. http://abacus.coop/locations/abacus-granollers

–          A qualsevol altre llibreria on pugueu fer l’encàrrec.

Per a qualsevol dubte, envieu un correu a: cfabellavista@xtec.cat