Llengua catalana

  • Català 1. Certificat A1 (3h setmanals) 105h

Aprendrem l’alfabet. Començarem a llegir i a escriure lletres. Farem audicions, lectures, exercicis, ús d’aparells multimèdia, etc..

  • Català 2. Certificat A2 (4h setmanals) 140h

Ampliem els coneixements de la llengua oral i escrita. Aprendrem a presentar-nos i a parlar sobre la realitat quotidiana. Farem redaccions, audicions, ús d’aparells multimèdia, etc.

Els nivells són d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència: A1 i A2.