Pre-inscripció curs 2018-2019 del 18 al 26 de Juny

Fases Dates Més info
Publicació de l’oferta d’ensenyaments 22 de maig  —
Gestió de l’oferta (reserva per a alumnes del centre) 11 i 12 de juny  —
Difusió de vacants 14 de juny  —
Procés de informació i orientació en els centres durant el mes de juny
Matrícula de l’alumnat propi del 2 al 13 de juliol  Alumnes del centre
 —
 Presentació de sol·licituds del 18 al 26 de juny  Alumnes nous
Introducció  de sol·licituds del 18 al 28 de juny  —
Publicació de llistes amb el barem provisional 3 de juliol
 Presentació de reclamacions del 3 al 5 de juliol  —
 Sorteig del número per al desempat 4 de juliol  —
 Entrada de resolució de reclamacions fins al 6 de juliol (matí)
 Publicació de llistes ordenades definitives (després d’entrada la resolució de les reclamacions) 6 de juliol  —
 Publicació de les llistes d’admesos  11 de juiol  —
 Matriculació del 3 al 10 de setembre  —
 Matriculació de l’alumnat de la llista d’espera a partir del 12 de setembre  —