Formació instrumental

Horari curs 2019-2020

Formació Instrumental nivell II  315 h De dilluns a dijous de 9.30 a 11.30
Formació Instrumental nivell III De dilluns a dijous de 9.30 a 11.30

Divendres de 9.30 a 11.30 (castellà)