Ensenyaments

Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Formació instrumental
  • Centre suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC): Graduat en educació secundaria  (GES)

Ensenyaments transprofessionals

Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau mitjà