Llengua catalana i Llengua castellana

Horaris curs 2019-2020

Llengua Castellana nivell 2 (A1-A2)  105 h Dimarts i dijous de 10.30 a 12.00
Llengua Catalana nivell 3 (B2-C1) 140 h Dimarts i dijous de 16.30 a 18.00

 

Programa La radio a l’escola

La Fil·loxera all Pallars (a partir del minut 10)