Llengua anglesa

Horaris curs 2019-2020

Llengua Anglesa nivell 1 (A1) 105 h Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30
Llengua Anglesa nivell 2 (A2.1) 140 h Dimarts i dijous de 18.00 a 20.00
Llengua Anglesa nivell 3 (A2.2) 140 h Dilluns i dimecres de 18.00 a 20.00