XXVI Concurs el gust per la lectura

El centre CFA Ribera d’Ebre participa, per setè cop, en aquest concurs literari. Donat l’èxit de les anteriors convocatòries, on l’alumnat nostre va resultar guanyador en la corresponent categoria, enguany, s’ha decidit seguir participant-hi. L’alumnat que hi participarà serà el del curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior -PPACFGS- i consistirà en llegir i treballar una de les obres proposades i presentar el treball corresponent .En el nostre cas, donat que participem en la modalitat F (Batxillerat i educació d’adults -PPACFGS-), haurem de llegir el llibre Laura a la ciutat dels sants, de Miquel Llor i el treball consistirà en una producció literària/artística.

L’alumnat del CFA Ribera d’Ebre fent una lectura en veu alta i treballant un fragment de l’obra de Laura a la ciutat dels Sants, de Miquel Llor.