Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior (CFGS)


Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç oficial del curs del Departament D’Educació de la Generalitat de Catalunya o descarregar-vos la Fitxa de l’estudi (pdf)