Història

La primera escola data de l’ any 1767, en un document que hi ha al Museu. Es tornen a trobar referències a les escoles de l’any 1849. Es constata llavors l’ existència de dues classes: la dels nens i la de les nenes. No se sap, però, on estaven situades.
De l’any 1888 es disposa del “Boletín Oficial de la provincia de Lérida” en què s’esmenten les escoles de Torrebesses en referència als  diners que s’hi destina per part de la Junta Superior de Instrucción Pública. Després d’aquest no hi ha cap altre document que parli de les escoles fins el 1917, en que ja comencen a aparèixer les fotografies dels alumnes i els professors i professores.
Sobre l’ensenyament a Torrebesses als anys trenta es disposa de la informació que dóna el llibre d’actes del Consell Local d’Ensenyament entre el 1933 i el 1937.
L’ any 1937 van començar les classes al castell, on hi van continuar fins el 1959. Aquest any es van inaugurar els nous locals de les Escoles Públiques Municipals, que disposaven de dues sales per als alumnes i dos pisos per als mestres. Aquestes instal·lacions  tenien, a la fi, pati i serveis, i amb el temps han sofert importants modificacions i millores