Consell escolar

El Consell Escolar de l’ escola està format per quatre membres: un representant de l’ Ajuntament, una mare de l’ AMPA, la mestra tutora d’ una de les dues classes i la directora.

Es reuneix trimestralment per tractar temes referents al bon desenvolupament de la vida escolar: activitats de l’ escola, sortides locals, festes destacades, aprovació dels comptes, arranjaments necessaris per l’ escola, etc.