Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)

Del 4 al 13 d’ abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 20 de juny de 2020

Dies festius de lliure disposició:

31 d’ octubre de 2019

24 de febrer de 2020

30 d’ abril de 2020

11 de maig de 2020

Dia de festa local:

20 de gener de 2020

Jornada compactada:

20 de desembre de 2020 i del 8 al 19 de juny de  2020 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 13 h i de 15,00 a 17 h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2019 i a partir del  8 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)