Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professorat, famílies, representant de l’AMPA, personal d’administració i serveis i el representant de l’administració local.
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Per saber-ne més

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR JOSEP TARRADELLAS

 

ce17-1