Normes, circulars i fulls informatius curs 2020-21

En el butlletí d’inici de curs entre d’altres informacions importants trobareu les normes de funcionament general de l’Escola (també conegudes com les NOFC), els llibres que es reutilitzen a cada aula, informació general del funcionament del menjador i el calendari d’aquest curs.

A continuació trobareu les diferents circulars i fulls informatius que lliurarem al llarg d’aquest curs:

Circular informativa reunió Equip Directiu amb les famílies

Us facilitem la carta de la consellera de Salut i del conseller d’Educació de mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles i també l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació”

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 2020/21

Recordatori entrades i sortides

Pla de Consum de Fruita a les escoles

Ajustament entrades i sortides

Informació proves PCR

Seguiment alumnat símptomes Covid-19 i PCR

Menús per emportar menjador en cas de confinament, amb el model informatiu i l’autorització per a la recollida

Entrades dies de pluja i seguiment alumnes PCR

Convocatòria vaga 15 Octubre

La castanyada