Acollida

El servei d’acollida s’ofereix a tots els alumnes fora de l’horari habitual d’escola.

El personal està contractat per SESQ (Serveis Educatius Sant Quirze).

El servei d’acollida funcionarà des del dia 14 de setembre del 2020 fins el dia 22 de juny del
2021.
La primera vegada que s’utilitzi el servei d’acollida caldrà emplenar el full d’inscripció.

Aquest curs, els serveis d’acollida s’organitzaran de la manera següent:

MATÍ
· 07.30h – 09.00h: 31€/mes
· 08.00h – 09.00h: 25€/mes
· 08:30h – 09.00h: 14€/mes

MIGDIA
· 12.20h – 13.20h: 25€/mes
· 12.30h – 13.30h: 25€/mes

TARDA
· 16.20h – 16.50h: 14€/mes · 16.30h – 17.00h: 14€/mes
· 16.20h – 17.20h: 25€/mes · 16.30h – 17.30h: 25€/mes
· 16.20h – 17.50h: 31€/mes · 16.30h – 18.00h: 31€/mes

Hora o fracció (dies esporàdics): 3€/hora S’ha de fer el pagament de manera anticipada a
través de l’aplicació TPV i comunicar-ho al tutor/a mitjançant l’agenda o el correu electrònic
del mestre/a.

Aquests preus són per als socis de l’AMPA, en cas de no ser-ho, el preu s’incrementarà en
30€.
Els dies esporàdics, els no socis pagaran 7€ l’hora o fracció.

Els alumnes que estiguin inscrits a l’activitat extraescolars d’anglès migdia (de 13:00 a
14:00) i no es quedin al menjador poden utilitzar al servei d’acollida (de 12:30h a 13:00h)
amb el cost de 30 € anuals.

MESURES COVID

Aquest curs i per garantir la distància de seguretat entre grups es realitzarà el
servei d’acollida al gimnàs de l’escola.

Només es permetrà l’entrada d’un acompanyant per alumne al recinte del pati de
l’escola. Les famílies no podran accedir a l’interior del gimnàs.

Abans d’entrar al gimnàs el monitor/a prendrà la temperatura a l’infant i en cas de que
aquesta sigui igual o superior a 37’5 oC l’alumne/a no podrà fer ús del servei i s’activarà el
protocol COVID per traspassar la informació al centre.

Els infants s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic mínim a l’entrada i sortida del
gimnàs.

L’ús de la mascareta serà obligatòria a totes les diferents franges horàries i des de P-3 fins a 6è

Per tal de garantir la seguretat i minimitzar els riscos per als nostres infants, només podran
esmorzar en el servei d’acollida aquells infants que entrin durant la franja de 7.30 a 8h. Ho
faran en un espai diferenciat destinat per aquest ús exclusivament.

Seguint els protocols elaborats per les diferents administracions, i per l’entitat que presta el
servei, els monitors d’acollida es responsabilitzaran de la neteja, desinfecció i ventilació dels
espais un cop finalitzat el seu ús.