Història

UNA MICA D’HISTÒRIA

Els plànols de l’escola es van elaborar amb el nom de “Sant Raimundo de Peñafort”, un dominic i jurista català del segle XII. Arrel de l’assassinat de l’home fort del govern de Franco, Carrero Blanco, al desembre de 1973, el règim va voler retre homenatge a aquest almirall, i carrers, places i escoles com la nostra van ser batejades amb el seu nom.
L’escola es va estrenar al setembre de 1974 amb el nom de “Colegio Nacional Carrero Blanco”. Alguns crítics amb la situació van fer que una nit del curs 1979-80 “la lluna” s’emportés les dues “O” i així va ser coneguda també com l’escola “Carrer Blanc”.
Va ser el curs 1981-82 quan després d’un procés participatiu de tota la comunitat educativa es va triar la denominació “Col·legi Públic Pau Casals” en honor al gran músic català i universal d’entre cinc noms possibles: Lola Anglada, Pau Vila, Pau Picasso, Pere Quart i Pau Casals.