Projecte Educatiu

 

Som una escola que imparteix ensenyament d’Educació Infantil (3 a 5 anys) i Educació Primària (6 a 12 anys).
A la nostra escola hi trobareu un espai de treball on considerem importants valors com: el respecte, la tolerància, la reflexió crítica, l’actitud de diàleg i la solidaritat, la sensibilitat pel medi ambient…

Potenciem la participació activa i la creativitat dels nens i les nenes, propiciant que aprenguin a partir de l’experimentació i del coneixement de l’entorn. Plantegem diferents tipus d’agrupaments per tal de desenvolupar millor les capacitats dels nostres alumnes.Fomentem la participació de les mares i els pares en l’organització de l’escola mitjançant la seva representació al Consell Escolar i a l’Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMPA).

Llengües estrangeres: anglès des d’educació infantil. L’objectiu és apropar l’alumne a situacions reals, amb el suport dels mitjans audiovisuals tot procurant que sigui d’una manera agradable i engrescadora.
Noves tecnologies: l’alumne, des de la incorporació a l’escola, utilitza la informàtica com a eina de treball i comunicació, l’apropem a la interpretació del llenguatge audiovisual.
Música:impartim el llenguatge musical a tots els nivells. A partir de 4rt s’inicia l’aprenentatge d’un instrument: la flauta.
Activitats complementàries: colònies a partir de pàrvuls 4 anys. Sortides per conèixer l’entorn i la natura. Celebració de les festes tradicionals ( Castanyada, Nadal, Carnestoltes , Sant Jordi ) i la Festa de fi de curs.

Si esteu interessats aquí podeu llegir el Projecte Educatiu complert.