L’escola

Escola d’Infantil i Primària de doble línia adscrit al IES Ferran Casablancas.

Horari:  de 9 a 12.30 i de 15.00 a 16:30 hores.
Serveis escolars complementaris: Menjador, altres serveis i activitats extra-escolars.

PAU CASALS (El nom del Centre) Pau Casals i Defilló ( El Vendrell, Catalunya 1876 – San Juan, Puerto Rico 1973 ) fou un violoncel·lista, pedagog, director i compositor musical català.

Centre inaugurat el curs 1974-75. L’edifici consta de 2 mòduls: Gimnàs i vestidors i l’edifici escolar pròpiament dit amb planta baixa i dos pisos (19 aules ordinàries, 1 USEE, 1 aula de racons, 1 aula de música, 2 aules d’Educació Especial, 1 Laboratori, 1 aula de plàstica, 2 aules d’informàtica, 1 aula d’anglès i biblioteca) un pati per educació infantil i un pati per educació primària.

Nombre d’alumnes: 475; Nombre de professors: 28,5 + 1 TEI + 1 educadora d’EE.