Salut

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

L’escola no administrarà cap medicament, llevat de casos molt excepcionals. Quan així sigui, s’haurà d’omplir un imprès de sol·licitud que us facilitarà la conserge i que haureu de lliurar personalment al tutor/a o monitor/a, juntament amb la recepta i el medicament, especificant la dosi i l’hora d’administració. Procureu que les hores de presa coincideixin amb les de casa.

POLLS

Quan detecteu que el vostre fill/filla té polls cal que ho comuniqueu al més aviat possible al tutor del grup per prendre les mesures de prevenció. Us recordem que els nens/es no es poden incorporar a l’escola fins que hagin desaparegut els paràsits totalment.

Us detallem a continuació les recomanacions que ens dóna el Servei de Salut de l’Ajuntament sobre aquest tema:

Els polls són de color gris-negre, les llémenes –els ous dels polls- són de color blanquinós/transparent. Normalment estan adherides al cabell (a diferència de la caspa).
“Quan ho detecteu, reviseu diàriament durant un temps el cap dels vostres fills/filles per supervisar si apareixen aquests paràsits. Si en trobeu cal que demaneu a la farmàcia un tractament per eliminar-los i que durant 15 dies repasseu cada dia amb la pinta especial de puntes fines, obrint els cabells. Cal fer-ho amb tranquil·litat, amb temps i ben fet. L’aplicació de vinagre facilita que es desprenguin i que la pinta passi millor. Després d’utilitzar la pinta, cal bullir-la durant 10-15’

No és convenient utilitzar tractaments per prevenir. És millor utilitzar tractament per eliminar-los quan sigui necessari.

La roba convé rentar-la a 50ºC perquè es morin, i si no es pot rentar a aquesta  temperatura cal tancar-la en una bossa de plàstic i mantenir-la durant 21 dies.

La revisió i el seguiment s’ha de fer extensiu a tots els membres de la família, i repassar tots els espais o roba que hi hagi hagut contacte: sofàs, llits, penjadors, tovalloles, seients del cotxe, etc.