Eleccions Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola.
Qui composa el consell Escolar ?

  • El director o directora, que el presideix.
  • El cap o la cap d’estudis.
  • El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu… Llegeix més»