Projecte d’innovació GEP

A l’escola som conscients que, en un món cada vegada més complex, el domini de les llengües és imprescindible. Per això, el curs 2017-18, vam començar a formar part d’un programa d’innovació educativa, el GEP (Generació Plurilingüe) per al desenvolupament de les llengües estrangeres.

L’objectiu principal d’aquest programa és augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes. Aquest objectiu el volem aconseguir incrementant el  grau d’exposició a través de la integració de l’anglès en d’altres àrees.  En el nostre cas, la plàstica.