Escola Verda

L’escola Josep Pallach és Escola Verda des del curs 2006-2007. Això implica un compromís del centre per tirar endavant accions educatives que impliquin tota l’escola amb afavorir una bona actitud davant el medi ambient.

El funcionament diari de l’Escola Verda es basa en la feina que fan els col·laboradors ambientals, un grup de nens i nenes d’educació primària que dediquen part del seu temps lliure a treballar per millorar la situació de l’escola en tasques com la recollida de residus orgànics i l’elaboració de compostatge, la recollida selectiva d’envasos i papers a totes les aules o la conscienciació entre els alumnes de la importància de conservar el medi ambient.

Quatre d’aquests col·laboradors són els representants dels alumnes al comitè ambiental, juntament amb els representants de les famílies i els del personal de l’escola. La seva funció és decidir les actuacions que es duran a terme en el centre i seguir el dia a dia de la seva aplicació.

Aquí teniu una foto dels col·laboradors ambientals del curs 2014-2015:

foto