Història

L’escola Josep Pallach inicià la seva activitat docent el 15 de setembre de 1983 en una part de l’edifici que el Departament d’Ensenyament acabava de comprar a la Comunitat religiosa de les Germanes de la Presentació.
Durant el curs 83-84 compartiren l’edifici dos Centres: el col·legi públic que popularment s’anomenà “Les Franceses” -donat que la Comunitat religiosa procedia de França i en els seus inicis impartia l’ensenyament en francès- i el col·legi privat de la Presentació.

El nom
En el DOGC del dia 8 de gener de 1986 es publicà una Ordre per la qual s’atribuïa al Centre el nom de Josep Pallach.

L’evolució de la composició
El setembre de 1983 es posaren en funcionament 2 unitats de Parvulari i 8 d’Educació General Bàsica, i cada curs i de manera progressiva es va anar ampliant el nombre de grups fins a arribar a 4 unitats de Parvulari i 16 d’ EGB.
Actualment el centre disposa de 6 unitats d’Educació Infantil i 12 d’Educació Primària.

L’edifici
En el moment de l’obertura del Centre com a col·legi públic, el Departament va adoptar el compromís de renovar i ampliar l’edifici fins a convertir-lo en una Escola que disposés de tots els serveis i equipaments equivalents a una de nova construcció.
L’any 2006 es van acabar uns treballs dividits en tres grans fases que van permetre a l’escola poder gaudir dels espais necessaris, adequats i actualitzats per al nostre alumnat. Les obres, molt innovadores, han convertit el nostre centre en un edifici singular.