El projecte d’escola

El nostre Projecte es basa en una escola que…

– proporciona als alumnes les bases d’una ciutadania adaptada a les societats de la informació i el coneixement.

– innova amb una capacitat permanent d’actualització, afavorint activitats relacionades amb les noves tecnologies.

– estimula la sensibilitat i la capacitat creativa.

– ofereix als diferents sectors (pares i mares, mestres i alumnes) formes de participació diverses.

– afavoreix l’esperit crític i creatiu.

– promou els valors humans de la solidaritat, de la pau i del respecte.

– és oberta i respectuosa amb totes les cultures.

– és integradora, sensible als alumnes amb problemes personals i d’aprenentatge.

– fomenta situacions de participació i interacció en les que els alumnes puguin expressar opinions i assumir responsabilitats.

– planteja activitats que contribueixen a aconseguir un aprenentatge significatiu, intentant ajudar a cada alumne i al grup en funció de les seves necessitats i possibilitats.

– potencia la sensibilització ambiental, conscienciant als alumnes de la necessitat de l’estalvi energètic i d’aigua, de la disminució del soroll i del respecte als espais públics.

– desenvolupa la capacitat d’estimar i crear art, donant eines suficients perquè els alumnes siguin capaços de plasmar plàsticament les seves sensacions.

Aquí podeu veure un petit vídeo informatiu que vam fer per les portes obertes de març de 2017. El què passa cada dia a l’escola condensat en menys de 10 minuts:

I aquí una presentació de resum del Projecte Educatiu de Centre: