Projecte educatiu

L’escola Misericòrdia té com a missió l’educació integral dels nens i de les nenes de 3 a 12 anys matriculats al centre, en els aspectes de creixement intel·lectual i en el desenvolupament personal perquè, quan acabin l’etapa de Primària, esdevinguin nois i noies autònoms amb una bona formació acadèmica i recursos per a aprendre; amb esperit crític i uns criteris de valors ben fonamentats.

El model d’escola que proposem es caracteritza pels següents trets indicatius:

Plural: en idees, religions i ètnies.
Democràtica: en l’activitat dels seus òrgans.
Inclusiva: Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i dels ensenyaments que cursin.
Participativa: en les activitats que es realitzen en l’entorn, el barri i la ciutat.
Dinàmica i operativa en el treball escolar i administratiu.
Avaluativa: en la valoració contínua del treball per tal de millorar-lo.
Renovadora: capaç d’adaptar-se a les noves necessitats educatives.
Sostenible: ha de tenir cura del medi ambient en totes les seves accions.
Saludable: ha de transmetre els valors de l’educació per la salut i l’alimentació sana.