FEM CORAL

La música és un element essencial en el desenvolupament i l’aprenentatge dels nens i nenes. Els infants que creixen escoltant música, cantant cançons, i movent-se al ritme de la música gaudeixen d’un millor sistema sensorial ja que creen més enllaços en les connexions neuronals del cervell. També ajuda a desenvolupar una millor sensibilitat en l’àmbit expressiu i artístic.

La pràctica del Cant Coral és una eina que ajuda a desenvolupar diverses actituds com el silenci, l’atenció, l’escolta, l’emissió de la veu, la interpretació musical col·lectiva, la col·locació corporal, valoració del treball col·lectiu, etc. alhora que permet la creació artística de conjunt.

La importància del cant coral

L’Educació Auditiva, l’Educació Rítmica i l’Educació Vocal són tres blocs independents i a la vegada íntimament relacionats entre sí que constitueixen un aspecte fonamental de la música.

Els  tres blocs es treballen a partir del cant coral. El Cant Coral afavoreix el desenvolupament integral de l’infant ja que potencia l’expressió verbal i la comunicació, treballa la conscienciació corporal i de la veu, contribueix al desenvolupament de la intel·ligència emocional i facilita la socialització i l’educació en valors. Per altra banda, constitueix l’aspecte globalitzador de totes les àrees d’educació musical, perquè en el cant, es troben tots els elements musicals (ritme, melodia, forma, articulació i caràcter).

Els alumnes que cantin a la Coral desenvoluparan la veu com a instrument propi i gaudiran dels beneficis que la música aporta (expressió verbal i comunicació, consciència corporal, desenvolupament de la intel·ligència emocional, socialització, gaudi per la música i pel cant col·lectiu, etc.). A través del cant col·lectiu i lúdic, els nens i nenes treballaran l’afinació, la interiorització i memorització del ritme i la melodia i l’expressió de matisos d’intensitat.

20N, Dia Universal dels Drets dels Infants.

Avui celebrem el Dia Universal dels Drets dels Infants.

Se celebra el dia 20 de novembre per commemorar l’aprovació de la Convenció dels Drets de l’Infant per part de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.

Educar en el coneixement dels propis drets és fonamental per a construir un món millor per a la infància i contribuir a l’apoderament dels infants i joves.

A la nostra escola, hem estat treballant tots aquests drets per a conèixer-los i poder entendre’ls millor. Hem fet debats, hem vist petits vídeos que ens han fet reflexionar, hem llegit articles, i sobre tot, hem pogut experimentar aquests drets. A continuació us mostrem part del nostre treball.

#VIULAPÚBLICA,#escolamisericordiadereus,#XarxaEscolesPúbliquesReus,#Reus,#escola,#escoles,#escolespúbliques,#equitat,#escolapúblicareus,#educació,#pública,#inclusiva,#innovadora,#qualitat,#vivadiversaipública,#dretdelsinfants,#20N

Festa Virtual de Final del Curs 2019/20. Comiat dels alumnes de 6è.

Avui, 19 de Juny de 2020, celebrem la Festa Virtual de Final de Curs 2019/20 i el comiat dels nostres alumnes de 6è.

Aquí teniu la nostra festa:

#VIULAPÚBLICA #escolamisericordiadereus #XarxaEscolesPúbliquesReus #Reus #escola #escoles #escolespúbliques #equitat #escolapúbicareus #educació #pública #inclusiva #innovadora #qualitat #vivadiversaipública