AULA DE CIÈNCIES 

L’aula de ciències és un espai que ha sorgit a partir de la necessitat de treballar les ciències de manera motivadora i manipulativa. Es tracta d’un projecte en el qual hi participa tot l’alumnat de l’escola, des de P3 fins a 6è. 

Objectius  de l’aula de ciències 

Objectiu general:

 •   Despertar l’interès i la curiositat envers la ciència.
 •     Crear un espai adient (aula de ciències) per poder portar a terme les activitats.

 Alumnat 

 • Despertar l’interès en fer noves descobertes.
 • Plantejar-se preguntes investigables.
 • Introduir-los en el mètode científic
 • Gaudir de les experimentacions presentades

 Mestres

Facilitar-los les eines i recursos necessaris per dur a terme les experimentacions.

 • Facilitar-los el material de les experimentacions.
 • Ajudar-los a organitzar i crear activitats competencials i motivadores.

Activitats que es duen a terme: 

Les activitats es presenten mitjançant unes capses d’experimentació:

Contingut de les capses:

 • Material necessari per tal de poder fer l’experiment/activitat
 • Fulls de treball adaptats a cada edat
 • Relació de l’activitat amb la part teòrica: autor/a, principi que es treballa…