COMITÈ ARA ESCRIC

Integrants del Comitè

La Directora del centre.

La Comissió Ara Escric

2 alumnes per classe des de P3 a 6è.

Pares i mares del Consell Escolar

Contingut

Es presentarà un text de les diferents tipologies treballades durant el trimestre.  Cada trimestre caldrà presentar un gènere textual diferent d’acord amb la graella consensuada pel claustre. 

Aquests treballs es faran públics.

Temporització: Trimestral

Objectius per al curs 19-20

  • Motivar als alumnes pel gust per la lectura i l’escriptura.
  • Potenciar l’ús funcional de l’escriptura.
  • Reflectir al PEC tota la línia d’escola a partir dels acords presos.