Material escolar

Descripció i enumeració del material escolar que els alumnes i famílies necessitaran per al nivell educatiu corresponent, és recomanable diferenciar les diferents tipologies de material escolar necessari (llibres de text, lectures, dispositius digitals, material de taller, de dibuix…).

COMUNITAT DELS PETITS:

Quota AMPA EI

Materials P3

Materials P-4

Materials P-5

COMUNITAT DELS MITJANS:

Quota AMPA CI

Materials 1r

Materials 2n

Materials 3r

COMUNITAT DELS GRANS:

Quota AMPA CM-CS

Llistat material

Si hi ha algun dubte de com fer els pagaments, podeu consultar el següent document on s’explica pas a pas.

Pas a pas pagaments