Atenció a les famílies

DIRECCIÓ

Dimarts, dimecres i divendres de 8.30h a 9.30h del matí (Llorenç Gimeno)

 

TUTORS/ES I ESPECIALISTES

Cada tutor/a especificarà el seu horari per a l’atenció de pares i mares
 

SECRETARIA
– Dilluns de 8.30h a 10.30h
– Dimecres de 8.30h a 10.30h.

Demanar cita prèvia 977608429