Llengua i Cultura

Som una escola catalana compromesa, arrelada al país i oberta a l’aprenentatge de les llengües.
Les tradicions i la cultura catalana tenen un espai destacat a l’escola amb la celebració de les diferents festes tradicionals de la nostra cultura (Castanyada, Nadal , Carnaval, La Mona, Sant Jordi).
La nostra escola…
  • Està compromesa i arrelada al país.
  • Fomenta el coneixement de la cultura i les tradicions catalanes.
  • Usa la llengua catalana com a llengua vehicular de l’aprenentatge.
  • Introdueix el treball de la llengua anglesa a partir de P4; a 4t, 5è i 6è l’àrea d’Educació Artística, Visual i Plàstica s’imparteix en anglès.
  • Garanteix l’aprenentatge de les llengües com queda establert a la Llei d’Educació 12/2009:
    • La Llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació desenvolupa al màxim les competències de l’Estatut en matèria educativa. El text consagra el model lingüístic definit a la llei de política lingüística que fa el català la llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya i dóna la possibilitat al Govern de la Generalitat de fixar el currículum de les hores lingüístiques. Tanmateix, la Llei certifica l’obje20ctiu del trilingüisme, amb el domini del català, el castellà i una tercera llengua, de la qual els alumnes hauran de tenir un coneixement suficient al final de l’educació secundària obligatòria (ESO).