Projecte educatiu de centre

El projecte educatiu de centre està basat en la integració de tots els elements

pec

  • L’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge.
  • Treball emocional del nostre alumnat.
  • Utilitzem una metodologia diversa i enriquidora.
  • Treballem per competències.
  • Avaluació dinàmica dels processos i resultats dels aprenentatges.
  • Potenciem l’aprenentatge contextualitzat en el nostre entorn.
  • Integrem l’ús de les noves tecnologies dins i fora de l’aula.
  • Adeqüem els espais als Projectes d’Escola.
  • Incentivem la participació de les famílies.