Activitats extraescolars

Són activitats col·lectives de caràcter lúdic. L’AMPA procura que tots els alumnes que sol·licitin participar-hi hi tinguin cabuda i garanteix la participació als nens de famílies amb necessitats econòmiques i socials, d’acord amb les directrius que proporciona la Direcció de l’escola. Com a AMPA federada a FaPaC, es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix tots els participants a les activitats i la d’aquelles persones delegades que la realitzen, siguin assalariades o no, durant tot l’any.


mater.escolar

Click a la imatge