Menjador escolar

Presentació menjador

És important que el Projecte Educatiu del Menjador Escolar sigui una continuïtat del Projecte Educatiu de l’escola, el qual es té en compte a l’hora de programar els objectius.

El menjador escolar s’entén com una activitat de suport a les famílies per a Educació i atenció dels usuaris d’aquest servei en: higiene, alimentació, descans, oci i en valors útils en la nostra societat, procurant que s’aconseguisca un clima càlid i segur que permeta un aprenentatge adequat.

Els nostres objectius son els següents:

Objectius per al menjador:

  • Desenvolupar hàbits d’alimentació: mastegar bé, menjar de tot i acabar el menjar servit.
  • Inculcar hàbits d’higiene personal: llavar-se les mansi raspallar-se les dents.
  • Inculcar hàbits de bons modals en la taula: postures, ús correcte dels coberts,…
  • Fomentar la col·laboració i bones relacions entre els companys de taula i personal del menjador.

Objectius per al temps lliure:

  • Desenvolupar hàbits de convivència.
  • Aprendre a utilitzar el temps lliure participant en les activitats.