Equip docent

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR CAP D’ESTUDIS SECRETÀRIA
Santiago Herrero Ana M. Faxeda M. Teresa Sabadell

COORDINADORES DE CICLE

 Teresa R.  i   Ildefonso

TUTORS

EDUCACIÓ INFANTIL

Grup 14 ( P.3-P.4) Núria F. T.E.I

Maribel

Grup 13 ( P.3-P.4) Marina
Grup 12 ( P.3-P.4) Esther

INFANTIL/ PRIMÀRIA

Grup 11 ( P.5-1r) Anna T.
Grup 10 ( P.5-1r) Montse R.
Grup 9 ( P.5-1r) Tere R.

PRIMÀRIA

Grup 8 ( 2n.-3r) Rosa I
Grup 7 ( 2n.-3r) Jordi M.
Grup 6 ( 2n.-3r) Anna F
Grup 5 ( 4t-5è) Núria P.
Grup 4 ( 4t-5è) Ilde R.
Grup 3 ( 4t-5è.) Ferran R.
Grup 2 ( 6è.) Rosanna
Grup 1 ( 6è.) Pilar

PROFESSORAT ESPECIALISTA

Música  Júlia O.
Educació Especial Ana F .
Educació Física Teresa S.
Anglès Silvia L., Jordi
Religió Sira.

ALTRES COORDINACIONS

Informàtica Santi i Sira M.
Projecte d’anglès Silvia L.
Riscos Laborals Rosanna
Escola Sostenible Esther

PERSONAL PAS

Conserge- Yolanda Auxiliar administrativa- Sònia