Projecte Number Corner

Number Corner és un programa de creació d’habilitats que gira entorn del calendari de l’aula. El programa inclou entrenaments diaris curts que presenten, reforcen i amplien les habilitats i conceptes relacionats amb les àrees crítiques d’estudi en cada nivell de grau.

Pantalla de mostra de cantonada de números | Centre d'aprenentatge de matemàtiques

Entrenaments diaris

Number Corner presenta curts entrenaments diaris que presenten, reforcen i amplien les habilitats i conceptes relacionats amb les àrees crítiques d’estudi a cada nivell. Cada dia s’afegeixen noves peces al calendari, proporcionant punts de partida per a discussions, resolució de problemes i exercicis escrits curts.

Calendari

Patrons que introdueixen i reforcen una varietat de nombres clau i habilitats de geometria. A partir de P5.

Calendari col.lector

Col·leccions que promouen enteniments profunds de l’estimació i el recompte, el valor del lloc, la mesura i les dades. A partir de P5.

Fluïdesa computacional

Activitats, jocs i pàgines pràctiques dissenyades per desenvolupar i mantenir la fluïdesa computacional. A partir de P5

Línia de números

Activitats de línia de números que promouen el recompte d’habilitats i sentit numèric. A partir de P5.

Dies a l’escola

Activitats i rutines que aprofiten la quantitat de dies que els estudiants han estat a l’escola. A partir de P5.

Rectangle diari

Anual exploració de matrius i equacions rectangulars. A partir de 2n.

Cadenes de problemes

Conjunt d’equacions estretament relacionades que produeixen estratègies específiques. 4t i 5è.

Resolent problemes

Reptes que ajuden a perfeccionar les estratègies de resolució de problemes i habilitats de comunicació. 3r, 4t i 5è.