LA NOSTRA PLANTA DE COMPOSTATGE

Què és?

És el procés de descomposició de les restes orgàniques per part de microorganismes. Aquest procés permet obtenir compost, un adob de qualitat útil per l’agricultura i la jardineria.

El procés té dues fases: la descomposició, on actuen gran quantitat de microorganismes i s’assoleixen temperatures de 20 a 70ºC; i la de maduració, quan la temperatura disminueix i  apareixen petits invertebrats que acaben de transformar la  matèria orgànica.

El procés és molt net i si es fa correctament no genera problemes de males olors.

Els avantatges que presenta el compostatge  respecte les recollides en contenidors al carrer són:

–  Reduir els residus que es destinen a abocador.

–  Optimitzar els costos ja que s’eviten les despeses de transport i tractament de les restes orgàniques.

–  Disminuir la generació de residus ja que les restes orgàniques es converteixen en un recurs pel nostre benefici obtenint un adob de qualitat, el compost, i tancant el cicle de la matèria.

–  Reduir l’impacte ambiental causat pel transport dels residus a la planta de tractament.