Documents de gestió de centre

PLA D’OBERTURA 2021-2022

_Pla d’obertura curs 2021-22 (1)

Actualment les NOFC estan en procés de revisió, seran publicades en la web properament.

PROJECTE DE DIRECCIÓ

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018-19

MEMÒRIA ANUAL CURS 2017-18

PROJECTE LINGÜÍSTIC